Word lid

 Beste Cadet zeilers en Cadet sympathisanten,

Om te kunnen deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden moeten stuurman en fokkemaat lid zijn van BNCCA en van een door de WWSV erkende zeilclub (die zorgen voor de zeillicentie). Stuurman en fokkemaat moeten niet noodzakelijk van dezelfde club lid zijn!

Voor 2024 zijn de bijdragen als volgt bepaald:

Voor de zeilers: Zonder korting
1-ste zeiler van het gezin 200,00 euro
2-de zeiler 155,00 euro
3-de en volgende zeiler 120,00 euro
In deze prijs van het lidmaatschap zitten de wedstrijdbegeleiding van de grotere (selectie)wedstrijden en het WK inbegrepen, zoals vermeld op de zeilkalender. Voor kampen en trainingen dient afzonderlijk ingeschreven en betaald te worden.

Voor ouders en sympathisanten:
Bescherming/Steunend lid vanaf 200,00 euro
Bijdrage werkend lid (*) 20,00 euro
Ex-cadet lid 25,00 euro
(*) maximum 1 werkend lid per aangesloten zeiler


Als je aansluit als lid, dien je in te stemmen met het Huishoudelijk Reglement van de klasse.

Als werkend lid ben je stemgerechtigd op de Algemene Vergadering of kan je je kandidaat stellen om toe te treden tot het Bestuur. De Algemene Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 10 maart 2024. Leden die zich als werkend lid aansluiten vóór eind februari 2024 krijgen hiervoor een uitnodiging.

Gelieve het inschrijvingsformulier, dat u vindt achter de knop onderaan, in te vullen en dan het verschuldigde bedrag over te schrijven.

Bij voorbaat dank.

Share This