Word lid

Beste Cadet zeilers en Cadet sympathisanten

 

De maatregelen rond het Corona virus hebben onze werking vorig jaar grondig verstoord.

Als BNCCA was het lange tijd niet toegelaten interclub evenementen of trainingen te organiseren. 

Gelukkig hebben de zeilers kunnen terugvallen op de vlootwerking waardoor ze toch op het water zijn kunnen gaan.

Wij hopen dat we nu snel als BNCCA op een min of meer normale manier onze werking kunnen hervatten. Vandaar dat nu het moment is gekomen om de vernieuwing van het lidmaatschap van BNCCA – Belgian National Cadet Class Association in orde te brengen.

 

Om te kunnen deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden moeten stuurman en fokkemaat lid zijn van BNCCA  en van een door de WWSV erkende zeilclub (die zorgen voor de zeillicentie). Stuurman en fokkemaat moeten niet noodzakelijk van dezelfde club lid zijn!

 

Omwille van corona heeft het bestuur beslist om een aanzienlijke korting te geven op het lidmaatschap, dit bij snelle betaling vóór 1 maart 2022. Betalingen na deze datum dienen het gewone tarief te hanteren;

 

Voor 2022 werden de bijdragen als volgt bepaald:

 

Voor de zeilers:                                  Zonder korting                        Met korting (betaling vóór 1 maart)

1-ste zeiler van het gezin:                     165,00 euro                              152,50 euro

2-de zeiler :                                              130,00 euro                              120,00 euro

3-de en volgende zeiler :                       100,00 euro                                92,50 euro

 

In deze prijs zijn wedstrijdbegeleiding en trainingen in het kader van internationale wedstrijden en sommige nationale wedstrijden inbegrepen zoals vermeld op de kalender. Voor kampen dient afzonderlijk ingeschreven te worden

Voor ouders en sympathisanten:

Steunend lid                   vanaf 100,00 euro

Ere lid                              vanaf   60,00 euro

Ex-cadet lid                                  25,00 euro

Gelieve het inschrijvingsformulier, dat u vindt achter de knop onderaan, in te vullen en dan het verschuldigde bedrag over te schrijven of via onze webshop elektronisch te betalen (zie 2e knop). 

 

Bij voorbaat dank.