Buoyancy Test

 

Een belangrijke veiligheidsvereiste voor de Cadet, is dat de drijftanks van de romp geen significante lekken mogen hebben. Deze drijftanks zorgen ervoor dat de boot bestuurbaar blijft wanneer er water in komt, maar wat nog belangrijker is, dat de boot makkelijk kan worden recht getrokken in geval van kapseizen.

We doen daarom jaarlijks een bouyancy test om te kijken of de drijftanks nog waterdicht zijn. Een geldige buoyancy test is verplicht om te mogen deelnemen aan de wedstrijden.

Als klasse proberen wij dat jaarlijks te organiseren tijdens één van de kampen of in de respectievelijke zeilclubs. De test mag afgenomen worden door de Nationale meter of door de Vlootkapiteins. Als de boot geslaagd is voor de test zullen zij dat op de meetbrief noteren.

De test criteria staan vermeld in het klasse reglement, sectie H.8, maar de werkwijze wordt hieronder kort samengevat:

Voor de test moet de boot een gewicht van 125Kg aan boord hebben, zorg dus voor voldoende bemanning 😉

  1. Verwijder alle zeilen, zwaard en giek. (niet de mast)
  2. Vul de boot (met 125Kg aan bemanning) met water tot boven (of gelijk met) de zwaardkast. Wacht 15 minuten.
  3. Kapseis de boot voor 1 minuut naar bakboord en vervolgens voor 1 minuut naar stuurboord (nog steeds met 125Kg aan bemanning)
  4. Breng de boot terug aan wal en laat leeg lopen.
  5. Meet de hoeveelheid water in de verschillende compartimenten. De totale hoeveelheid water mag de 2l niet overschrijden, noch mag er meer dan 1l in een compartiment zitten.
  6. Als alles ok is, wordt de meetbrief ingevuld en ondertekend.

 

Hier vind je een filmpje van zo’n test, uit de oude doos van de Engelse klasse: link

 

Cadet Class Rules – H.8 Buoyancy Tests

H.8.1 All boats shall be tested for buoyancy with corrector weights, if any, in place. For the test (except for the initial air test for Mark IVs), the boat, with deck and fixed fittings, shall be stripped of all loose gear, including sails, booms, rudder, tiller and daggerboard, but leaving the mast stepped and shrouds and forestay set up. 125 kg of crew weight shall be placed aboard the floating boat and the boat flooded such that the water is above the level of the top of the daggerboard case. After 15 minutes in this condition the boat shall be capsized for one minute to port and one minute to starboard, then the boat shall be drained. Any water in the watertight compartments shall be measured. This shall not exceed 2 litres in total or 1 litre in any individual compartment.

H.8.2 A measurer (which for this purpose shall include a Squadron Captain) may place a buoyancy endorsement on a certificate when he has successfully carried out the test described above and has inspected all buoyancy apparatus, bulkheads, and inspection and drainage holes and their covers or stoppers, and has satisfied himself that all are in sound condition.

 

Share This