Klasse Ethiek

 

In het eerste Cadet-handboek, waarin de oprichting en de klassereglementen opgenomen waren, werd eveneens voorgeschreven dat een zeiler slechts lid werd van de Cadetklasse, nadat hij (zij) volgende verklaring had afgelegd in bijzijn van zijn vlootkapitein en minstens twee andere zeilers : 


“As a Cadet of the International Cadetclass, I promise to observe the classrules and at all time to futher the aims of the class.” 

  “Als internationaal cadetzeiler beloof ik de klasse-reglementen altijd na te leven met het doel de belangen van de klasse te bevorderen.”

“I shall also do my best to foster understanding and friendship among other cadets troughout the world. I shall never attempt to win a race by means other than fair sailing.”

  “Ik zal mijn best doen de verstandhoudingen en vriendschap aan te moedigen onder de cadetzeilers van de ganse wereld. Ik zal nooit proberen een wedstrijd te winnen door middelen die niets met eerlijk zeilen te maken hebben.”
Share This